กำลังอัพโหลด...

ข้อมูลทั่วไป


ตำแหน่ง GPS

คลิกบนแผนที่เพื่อปักหมุดที่ตั้งธุรกิจของคุณ

โลโก้

  • ต้องน้อยกว่า 3MB.
  • อนุญาตให้ใช้เฉพาะ JPG/PNG เท่านั้น
  • จะแสดงในส่วนหัว (Header) ของหน้ารายละเอียด

วีดีโอ

  • ต้องน้อยกว่า 25MB.
  • ต้องมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
  • อนุญาตเฉพาะวิดีโอในรูปแบบ MP4/AVI เท่านั้น

รูปภาพ

  • คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพได้ สูงสุด 20 ภาพ.
  • รูปภาพต้องน้อยกว่า 3MB และอนุญาตให้ใช้เฉพาะ JPG/PNG เท่านั้น

เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

หากต้องการแยก แท็ก/คำค้นหา ให้กดปุ่ม "ENTER" ตามหลังแต่ละรายการ อนุญาตให้มีอักขระได้สูงสุด 250 ตัวอักษร

เวลาเปิด

โซเชียลมีเดีย

คัดลอกแล้ววาง URL โซเชียลมีเดียของคุณ (กรุณากรอก https:// ด้วย)