รัฐบาล ยืนยัน สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มปลูก กัญชา-กัญชง รองรับเศรษฐกิจ BCG แต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย...